علائم واریس: با علائم واریس ورید ها بیشتر آشنا شوید.


ممکن است شما علائمی از واریس وریدها را نداشته باشید. بسیاری از افراد واریس ورید ها را با ورید های پیچ خورده و رگ های متورم و آبی رنگ که از زیر پوست دیده می شوند شناسایی می کنند.

علائم واریس خفیف ورید ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • درد مبهم، سوزش و سنگینی در پاها. این علائم ممکن است در آخر روز و یا بعد از آنکه شما برای مدتی طولانی ایستاده و یا نشسته اید بیشتر نمایان شوند.
  • ورم خفیف که معمولا تنها در پاها و مچ پا اتفاق می افتد.
  • خارش پوست در قسمتی که علائم بالا دیده می شوند.

علائم واریس شدید عبارتند از:

  • افزایش جمع شدن مایعات و ورم در پاها
  • درد و ورم قابل توجه در ساق پا بعد از ایستادن و یا نشستن طولانی
  • تغییر رنگ پوست در اطراف مچ پا و قسمت های پایین ترِ پا.
  • خشکی، کش آمدگی، خارش، ورم و یا پوسته پوستن شدن پوست.
  • ترومبوفلبیت (thrombophlebitis) سطحی. این حالت زمانی می افتد که لخته خون و التهاب در یکی از ورید های نزدیک به سطح پوست بروز می کند.
  • زخم های باز
  • خونریزی و یا کبودی بعد از یک مصدومیت جزئی

این علائم ممکن است چند روز قبل و یا در حین دوره ی قاعدگی زنان شدید تر شوند.

منبع: WebMD