موسیقی و بهبود خلق و خو


 

هنگامی که موسیقی شروع به نواختن میکند، خلق و خوی بد افراد خوب خواهد شد مهم نیست چه نوع موسیقی ای گوش دهید ، اما شنیدن آن  خلق و خوی شما را بهتر می کند.

در مطالعه ای حالات دانش آموزان در پاسخ به موسیقی مورد مطالعه قرار گرفت.

دانش آموزان روانشناسی و موسیقی دو هفته خاطرات موسیقی که گوش داده بودند را  در ذهن خود نگه می داشتند.آنها همچنین حالات خود را قبل و بعد هر قسمت از موسیقی گزارش می دادند و نتایج آن در شماره اخیر روانشناسی و علوم تربیتی چاپ شد

نه تنها دانش آموزان بعد از گوش دادن به موسیقی احساسات مثبت تر را گزارش دادند بلکه احساسات مثبت شان با گوش دادن به موسیقی تشدید شد.

مهم نیست که دانش آموزان به چه نوع از موسیقی ،راک ، پاپ، راک ملایم، قدیمی، کلاسیک و یا موسیقی جدید گوش دادند همچنین به نظر نمی رسد مهم باشد که کجا به موسیقی گوش می دهید  در هر محلی مانند هنگام رانندگی یا اینکه در حال معاشرت مثلا در رستوران هستید.

پس از گوش دادن  دانشجویان خوشبین تر، شادتر، دوستانه تر  و آرامتر شدند. آنها همچنین کمتر بدبین و ناراحت بودند. موسیقی، نه به طور کامل اما از وحشت زدگی دانش آموزان کاست. بعد از گوش دادن، آنها کمتر حس ترس را گزارش دادند.

منبع: WebMD