بازدید کننده گرامی؛
ما در پیاده سازی شفاجو از امکانات و قابلیتهای پیشرفته وب استفاده کرده ایم. بنظر میرسد مرورگر وب شما امکانات جدید وب را پشتیبانی نمیکند.
در صورتی که در مشاهده صفحات دچار مشکل شدید پیشنهاد میکنیم از مرورگرهای پیشرفته نظیر Firefox یا Chrome استفاده کنید.
Firefox Chrome
دوستان عزیز شفاجو سلام،
آیا 5 دقیقه وقت دارید به چند سؤال در زمینه سلامتی پاسخ دهید؟

سوالات پزشکی

اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩاﺭﻱ

ﺳﻼﻡ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮ ﭘﺮﻳﻮﺩﻡ ﻳﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺭﻭﺯ 6 اﻡ ﺳﻴﻜﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺩاﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﻡ و ﻣﻘﺪاﺭﻱ اﺯ ﻣﻨﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺭاﺥ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻦ ﺭﻳﺨﺖ و ﺗﻤﻴﺰﺵ ﻛﺮﺩﻡ اﻣﺎ ﺷﻚ ﺩاﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭاﮊﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ اﺯ ﺭﻭﺵ اﻭﺭﮊاﻧﺴﻲ ﺑﺎ ﻟﻮﻭﻧﻮﮊﺳﺘﺮﻭﻝ ﻫﻢ ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻡ و ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪﺵ 3-4 ﺭﻭﺯ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺩاﺷﺘﻢ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﻳﻮﺩﻡ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎﺩﻩ و ﺩﻟﺪﺭﺩ و ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﻫﻢ ﺩاﺭﻡ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﭘﺮﻭﮊﺳﺘﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺯﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﭘﺮﻳﻮﺩ ﻧﺸﺪﻡ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻥ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ ﻫﻢ ﺩاﺭﻡ.ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺑﺎﺭﺩاﺭ ﺑﺎﺷﻢ?ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ

 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
    158    0  

پاسخ ها


فقط پزشکانی که پروفایل فعالی دارند و قسمت پرسش و پاسخ را در پروفایل خود فعال کرده اند می توانند به سوالات پاسخ دهند!


تاکنون به این سوال پاسخی داده نشده است!

پرسشهای مرتبط :

 ۲۴ دى ۱۳۹۳
    655    3  

 ۲ شهریور ۱۳۹۵
    27    0  
بیماری پسوریازیس
سلام آیا امکان درمان قطعی بیماری پسوریازیس یا بیماری صدفی برای مبتلایان به این بیماری وجود دارد یا خیر ؟آگه امکان مداوا وجود دارد به چه روشی لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 ۱ شهریور ۱۳۹۵
    29    0  

 ۲۰ شهریور ۱۳۹۳
    579    1  

 ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
    493    0  

 ۸ شهریور ۱۳۹۳
    825    1