بازدید کننده گرامی؛
ما در پیاده سازی شفاجو از امکانات و قابلیتهای پیشرفته وب استفاده کرده ایم. بنظر میرسد مرورگر وب شما امکانات جدید وب را پشتیبانی نمیکند.
در صورتی که در مشاهده صفحات دچار مشکل شدید پیشنهاد میکنیم از مرورگرهای پیشرفته نظیر Firefox یا Chrome استفاده کنید.
Firefox Chrome
دوستان عزیز شفاجو سلام،
آیا 5 دقیقه وقت دارید به چند سؤال در زمینه سلامتی پاسخ دهید؟

حجت

۲٦٨
موقعیت روی نقشه
  آدرس:   تهرانتهران-  شریعتی زرگنده خ. شکرابی خ. بیژن پور جنب مسجد حجت ک.پ :۱۹۱٦٧٦۹٧٦۴
  تلفن: (٠۲۱) ۲۲٠٠٨۵۵۵