بازدید کننده گرامی؛
ما در پیاده سازی شفاجو از امکانات و قابلیتهای پیشرفته وب استفاده کرده ایم. بنظر میرسد مرورگر وب شما امکانات جدید وب را پشتیبانی نمیکند.
در صورتی که در مشاهده صفحات دچار مشکل شدید پیشنهاد میکنیم از مرورگرهای پیشرفته نظیر Firefox یا Chrome استفاده کنید.
Firefox Chrome
دوستان عزیز شفاجو سلام،
آیا 5 دقیقه وقت دارید به چند سؤال در زمینه سلامتی پاسخ دهید؟

کوثر

۱٨۵
موقعیت روی نقشه
  آدرس:   تهرانتهران-  دستگردی (ظفر) خ. افشار نبش خیابان آرش غربی ک.پ :۱۹۴٦٧۴٣۵٧٣
  فکس:  ۲۲۵۵۱٦۴۴~۵               تلفن: (٠۲۱) ۲۲۲۲٨۱۹۴~۵