بازدید کننده گرامی؛
ما در پیاده سازی شفاجو از امکانات و قابلیتهای پیشرفته وب استفاده کرده ایم. بنظر میرسد مرورگر وب شما امکانات جدید وب را پشتیبانی نمیکند.
در صورتی که در مشاهده صفحات دچار مشکل شدید پیشنهاد میکنیم از مرورگرهای پیشرفته نظیر Firefox یا Chrome استفاده کنید.
Firefox Chrome
دوستان عزیز شفاجو سلام،
آیا 5 دقیقه وقت دارید به چند سؤال در زمینه سلامتی پاسخ دهید؟

بدر

۲۲۵
موقعیت روی نقشه
  آدرس:   تهرانتهران-  شهرک کیان شهر شهرک مطهری خ. هادی زاده ک.پ :۱٨۵۱٧۱٦٣٦۵
  فکس:  ٣٣٨٨۴٣۹٨               تلفن: (٠۲۱) ٣٣٨٨٧۲٧۴~٧ ، ٣٣٨٨٠۱۱٨ ، ٣٣٨٨۹٨٠٧ ، ٣٣٨٨٣٠٣۴ ، ٣٣٨٨٣٠۱٠