بازدید کننده گرامی؛
ما در پیاده سازی شفاجو از امکانات و قابلیتهای پیشرفته وب استفاده کرده ایم. بنظر میرسد مرورگر وب شما امکانات جدید وب را پشتیبانی نمیکند.
در صورتی که در مشاهده صفحات دچار مشکل شدید پیشنهاد میکنیم از مرورگرهای پیشرفته نظیر Firefox یا Chrome استفاده کنید.
Firefox Chrome
دوستان عزیز شفاجو سلام،
آیا 5 دقیقه وقت دارید به چند سؤال در زمینه سلامتی پاسخ دهید؟

حضرت علی

۴۱٨
موقعیت روی نقشه
  آدرس:   تهرانتهران-  ازگل خ. نوبهار ک. توانبخشی ک.پ :۱٦۹٦٨۱٧۴۵٦
  فکس:  ۲۲۴۴۵۱٠۵               تلفن: (٠۲۱) ۲۲۴۴٨٣۲٦