بازدید کننده گرامی؛
ما در پیاده سازی شفاجو از امکانات و قابلیتهای پیشرفته وب استفاده کرده ایم. بنظر میرسد مرورگر وب شما امکانات جدید وب را پشتیبانی نمیکند.
در صورتی که در مشاهده صفحات دچار مشکل شدید پیشنهاد میکنیم از مرورگرهای پیشرفته نظیر Firefox یا Chrome استفاده کنید.
Firefox Chrome
دوستان عزیز شفاجو سلام،
آیا 5 دقیقه وقت دارید به چند سؤال در زمینه سلامتی پاسخ دهید؟

دکتر رامین صالحی

٧٠۴
موقعیت روی نقشه
  آدرس:   تهرانتهران-  پاسداران خ. نگارستان هشتم (کشوری) م. فرخی یزدی درمانگاه خیریه مسجد غدیر خم ک.پ :۱٦٦۴٧۱٨۵۱۵
  فکس:  ۲۲٨۴٦۱٧٦ , ۲۲٨٨۲٠۲۲               تلفن: (٠۲۱) ۲۲٨۴۲٠٠٠ ، ۲۲٨۵٦٨۲۲