بازدید کننده گرامی؛
ما در پیاده سازی شفاجو از امکانات و قابلیتهای پیشرفته وب استفاده کرده ایم. بنظر میرسد مرورگر وب شما امکانات جدید وب را پشتیبانی نمیکند.
در صورتی که در مشاهده صفحات دچار مشکل شدید پیشنهاد میکنیم از مرورگرهای پیشرفته نظیر Firefox یا Chrome استفاده کنید.
Firefox Chrome
دوستان عزیز شفاجو سلام،
آیا 5 دقیقه وقت دارید به چند سؤال در زمینه سلامتی پاسخ دهید؟

چمران

٣۵٧
موقعیت روی نقشه
  آدرس:   تهرانتهران-  م. نوبنیاد خ. لنگری خ. صنایع بیمارستان دکتر چمران ک.پ :۱٦۹٣٧۱۵٨۱۴
  فکس:  ۲۲۹٣٦٣٦٦               تلفن: (٠۲۱) ۲۲۹٣٧٠٣۱~۵ ، ۲۲۹٣۹٧۴۱~۵ ، ۲۲۹۵٣٠۵٠