اسهال‌ خونی‌ باکتریایی‌ (شیگلوز) - Dysentery bacillary

اسهال‌ خونی‌ باکتریایی‌ (شیگلوز) - Dysentery bacillary

اسهال‌ خونی‌ باکتریایی‌ (شیگلوز) عبارت‌ است‌ از یک‌ عفونت‌ باکتریایی‌ در لایه‌های‌ سطحی‌ پوشاننده‌ ج...

اسهال‌ حاد - Diarrhea acute

اسهال‌ حاد - Diarrhea acute

اسهال‌ حاد عبارت‌ است‌ از اجابت‌ مزاج‌ شل‌، آبکی‌، به‌ دفعات‌ زیاد. اسهال‌ یک‌ علامت‌ است‌ نه‌ یک‌ ب...

اسکیزوفرنی‌ - schizophrenic disorders

اسکیزوفرنی‌ - schizophrenic disorders

اسکیزوفرنی‌ گروهی‌ از اختلالات‌ روانی‌ شامل‌ انواع‌ اسکیزوفرنی‌ کاتاتونیک‌، پارانویید، آشفته‌، تمایز...

اسکولیوز (انحنای‌ ستون‌ فقرات‌) - scoliosis

اسکولیوز (انحنای‌ ستون‌ فقرات‌) - scoliosis

اسکولیوز (انحنای‌ ستون‌ فقرات‌) خمیدگی‌ بدون‌ درد ستون‌ مهره‌ها که‌ گاهی‌ حالت‌ پیشرونده‌ داشته‌ و ب...

اسکلرودرمی‌ - scleroderma

اسکلرودرمی‌ - scleroderma

اسکلرودرمی‌ یک‌ بیماری‌ منتشر بافت‌ هبمند که‌ در آن‌ پوست‌ و سایر قسمت‌های‌ بدن‌ به‌تدریج‌ تحلیل‌ رف...

استرس‌ - stress

استرس‌ - stress

استرس‌ عبارت‌ است‌ از واکنش‌های‌ فیزیکی‌، ذهنی‌ و عاطفی‌ که‌ در نتیجه‌ تغییرات‌ و نیازهای‌ زندگی‌ فر...