preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت آزمایش بتا


مطمئن‌ترین روش تشخیص بارداری چیست؟

مطمئن‌ترین روش تشخیص بارداری چیست؟

تست‌های بارداری با شناسایی هورمون گنادوتروپین جفتی یا hcg-b عمل می‌کنند. این آزمایش‌ها به دو دسته خونی و ادراری تقسیم می‌شوند اما اینکه کدام آزمایش بارداری از همه دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تر است؟