preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت تشخیص ام اس


بیماری ام اس (MS): علائم، علل، تشخیص و درمان ام اس

بیماری ام اس (MS): علائم، علل، تشخیص و درمان ام اس

بیماری ام اس، علل و علائم ام اس و همچنین تشخیص و درمان بیماری ام اس در این مطلب توضیح داده شده است. بیماری MS از جمله بیماری های عصبی بوده و می تواند منجر به بی اختیاری ادراری شود.

بیماری ام اس: علل بیماری ام اس چه چیزهایی هستند؟

بیماری ام اس: علل بیماری ام اس چه چیزهایی هستند؟

دانستن علل بیماری ام اس (MS) می تواند در تشخیص زود هنگام این بیماری و درمان بیماری ام اس تاثیر داشته باشد. بیماری ام اس عللی مانند ژنتیک، عوامل محیطی، ویروس ها و .... دارد.