preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت توده‌ سفت‌


سرطان‌ کبد (هپاتوما) - Hepatoma

سرطان‌ کبد (هپاتوما) - Hepatoma

سرطان کبد عبارت است از یک تومور بدخیم (سرطانی) که از بافت کبد منشأ می‌گیرد. در کبد سرطان‌هایی نیز یافت می‌شوند که از نقاط دیگر منشأ گرفته به کبد گسترش یافته‌اند. سرطان کبد معمولاً در ارتباط با یک بیما...