preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت جراحی پلاستیک و زیبایی


پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر حسین عرب زاده

پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر حسین عرب زاده

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند - دکتر حسین عرب زاده

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر در شفاجو

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

قربانی اسیدپاشی حداقل به 60 عمل جراحی نیاز دارد، دولت موظف است هزینه ها را تأمین کند

قربانی اسیدپاشی حداقل به 60 عمل جراحی نیاز دارد، دولت موظف است هزینه ها را تأمین کند

عبدالجلیل کلانتر هرمزی، عضو هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران گفت: "زیبا شدن" با "سالم شدن" فرق دارد و قربانی اسیدپاشی هیچ گاه زیبایی خود را به دست نمی آورد.