preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت جلوگیری از جوش صورت


با شستشوی برس های آرایشی از جوش صورت جلوگیری کنید

با شستشوی برس های آرایشی از جوش صورت جلوگیری کنید

اگر پوست صورت شما جوش می زند شاید بهتر باشد برس های آرایش خود را بشویید.باکتری های موجود در برس ها و اسفنج های آرایشی می توانند باعث بروز جوش صورت شوند.