preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت دارو


داروهایی که نباید به کودکان خردسال داد

داروهایی که نباید به کودکان خردسال داد

کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر دچار عوارض داروئی می شوند و بنابر این در دادن داروهائی که بدون نسخه می توان از داروخانه ها تهیه کرد و همچنین داروهای گیاهی به کودکان دقت د ...

درمان سر درد بدون مصرف دارو و با درمان های خانگی

درمان سر درد بدون مصرف دارو و با درمان های خانگی

درمان سردرد و آرام کردن سردرد شدید بدون نیاز به دارو، با استفاده از روش های ساده و خانگی امکان پذیر است. روش های درمان سردرد و بهبود سردرد در این مقاله آورده شده اند.

آندورفین مسکن درد و داروی نشاط بخش طبیعی

آندورفین مسکن درد و داروی نشاط بخش طبیعی

خندیدن به ترشح آندورفین توسط مغز کمک می کند. آندورفین مسکن درد و داروی نشاط بخش طبیعیست.

از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنید

از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنید

تجویز دارو نیاز به تخصص دارد. از مصرف خودسرانه دارو و همچنین از پیشنهاد دارو به افراد بیمار جدا خودداری کنید. در صورت احساس ناخوشی، به پزشک مراجعه کنید.

وضعیت دوا و دارو در کشور و تصمیمات جدید وزارت بهداشت

وضعیت دوا و دارو در کشور و تصمیمات جدید وزارت بهداشت

وزارت بهداشت برای واردات دارو شرطی گذاشته که بر مبنای آن فقط داروهایی به کشور وارد می شوند که یا مشابه داخلی ندارند و یا مخصوص بیماران خاص هستند.

عوارض دارو های آرام بخش

عوارض دارو های آرام بخش

مصرف بیش از حد و خارج از مدت زمان توصیه شده دارو های آرام بخش همچون سم در بدن عمل می کند.