preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت دکتر


پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر مجتبی واهب

پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر مجتبی واهب

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند - دکتر مجتبی واهب

پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر غلامرضا حیدری با وقار

پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر غلامرضا حیدری با وقار

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند - دکتر غلامرضا حیدری با وقار

پزشکی دیگر در شفاجو -دکتر محمد یوسفی

پزشکی دیگر در شفاجو -دکتر محمد یوسفی

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند - دکتر محمد یوسفی

پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر سهیلا داور

پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر سهیلا داور

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند - دکتر سهیلا داور

پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر ژاله فاضل

پزشکی دیگر در شفاجو - دکتر ژاله فاضل

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

رادیو شفاجو: انواع رژیم های غذایی - رژیم تک بعدی، رژیم یویویی و رژیم صحیح

رادیو شفاجو: انواع رژیم های غذایی - رژیم تک بعدی، رژیم یویویی و رژیم صحیح

و ادامه بحث جذاب رژیم غذایی؛ در این پادکست درمورد رژیم های تک بعدی، رژیم های یویویی و درنهایت رژیم صحیحی با کارشناس تغذیه عزیز، خانم شیما علی مددی صحبت میکنیم.