preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت زمان خواب


 ما واقعا به چه مقدار خواب نیاز داریم؟

ما واقعا به چه مقدار خواب نیاز داریم؟

دوره اختلال خواب ممکن است فرد را از خوابیدن منصرف کند حتی تمام شب را و یا اینکه در طول شب برای ساعتی بیدار شود این ها تنها یک نمونه از شرایط سایر افراد است

سندرم خواب کوتاه چیست؟

سندرم خواب کوتاه چیست؟

سندرم خواب کوتاه (SSS) یک وضعیت خواب است که با خواب شبانه کمتر از شش ساعت مشخص می شود. اکثر افراد بالغ هر شب به حدود هفت تا هشت ساعت خواب نیاز دارند تا صبح احساس نشاط داشته باشند. با این حال، افراد مب...

چگونه بر بی نظمی زمان خواب و خستگی مزمن در دوران قرنطینه غلبه کنیم؟

چگونه بر بی نظمی زمان خواب و خستگی مزمن در دوران قرنطینه غلبه کنیم؟

خواب کافی ویژگی‌های مختلفی دارد ازجمله طول مدت خواب که در سنین مختلف متفاوت است. در دوران قرنطینه با توجه به مختل‌شدن فعالیت روزانه افراد و قرار نگرفتن در معرض نور کافی، با تعداد زیادی از افراد جامعه...

چند ساعت بخوابیم؟

چند ساعت بخوابیم؟

خواب بیش از اندازه باعث کاهش انرژی و کسالت میشود. در افراد بالغ توصیه میشود فرد بین 6 تا 8 ساعت بخوابد. این خواب می تواند پیوسته یا منقطع باشد. متخصصین، چرت زدن روزانه را در حالت عادی اصلا پیشنهاد نمی...