چربی شکمی و راههای مبارزه با آن

چربی شکمی و راههای مبارزه با آن

"اضافه وزن میانسالی " مسئله بسیار مهمی است ،که این امر در زنان بیش از مردان رخ می دهد . چند کیلو اضا...

علائم خاموش سرطان  کیسه صفرا که ممکن است نادیده گرفته شوند

علائم خاموش سرطان کیسه صفرا که ممکن است نادیده گرفته شوند

کیسه صفرا درست در زیر کبد شما واقع شده و وظیفه آن تهیه صفرای لازم برای هضم چربی ها است. ممکن است در...