; ;

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت سیگار الکترونیکی


13 نکته مهم برای ترک دائمی سیگار

13 نکته مهم برای ترک دائمی سیگار

نکات مهم که در ترک سیگار باید به آن ها توجه کرد، محصولات نیکوتین دار و فعالیت بدنی در هنگام ترک سیگار بسیار مفید هستند.

سیگار الکترونیکی: بی خطر یا حتی خطرناک تر؟!

سیگار الکترونیکی: بی خطر یا حتی خطرناک تر؟!

برخی از افراد سیگاری به دلیل عوارض ناشی از سیگار راه حل سیگار الکترونیک را انتخاب میکنند که گمان میرود عوارض سیگار را ندارد. ولی نتایج جدیدترین تحقیقات نشان میدهد این سیگارها آنگونه که گمان میرود بی خ...