preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت شانه درد


علل، علائم، تشخیص و درمان درد شانه و گردن درد

علل، علائم، تشخیص و درمان درد شانه و گردن درد

گردن درد و درد شانه از درد های شایع دنیای امروز است. علل درد شانه و گردن درد می تواند متفاوت باشند. درمان گردن درد و درد شانه به کمک دارو و حرکات ورزشی و یا تزریق مستقیم امکان پذیر است.