preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت قطره های ویتامین


ویتامین برای بچه ها

ویتامین برای بچه ها

کودکان در حال رشد به خصوص آن هایی که غذاهای متنوع نمی خورند، گاهی اوقات به اندازه کافی ویتامین آ و سی دریافت نمی کنند. همچنین دریافت ویتامین دی فقط از طریق غذا، سخت است. درنتیجه مصرف ویتامینها در کودک...