preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت لیزر موهای زائد


پزشکی دیگر در شفاجو- دکتر کوروش دهباشی

پزشکی دیگر در شفاجو- دکتر کوروش دهباشی

پزشکی دیگر به خانواده پزشکان شفاجو پیوستند

لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد

لیزر برای برداشتن موهای زائد بسیار شایع می باشد، در واقع در این روش، پرتوهای نور لیزر به صورت متمرکز بر فولیکولهای مو تابانیده می شود. رنگدانه موجود در مو اشعه را جذب خود می کند و همین مسئله باعث می ش...