preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت ناباروری در مردان


تلفن همراه و تاثیر آن بر قدرت باروری مردان

تلفن همراه و تاثیر آن بر قدرت باروری مردان

تابش ناشی از تلفن همراه می تواند بر میزان زنده ماندن اسپرم ها و قدرت حرکت آنها و در نتیجه توانایی باروری مردان تاثیر بگذارد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.

آیا ناباروری مردان درمان دارد؟

آیا ناباروری مردان درمان دارد؟

ناباروری مردان علت حدود یک‌سوم ناباروری‌ها در جهان است و می‌تواند در اثر عوامل مختلف ژنتیکی یا محیطی ایجاد شود. در زمان‌های گذشته زوج‌هایی که نمی‌توانستند بچه‌دار شوند، درمان خود را بسیار دور از ذهن ت...