preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت پریود نشدن


درمان قاعدگی نامنظم (پریود نامنظم) و عقب افتادن قاعدگی

درمان قاعدگی نامنظم (پریود نامنظم) و عقب افتادن قاعدگی

گاهی عقب افتادن قاعدگی و یا تاخیر در پریود از علائم بارداری هستند. قاعدگی نامنظم و یا پریود نامنظم اگر طول بکشد باید حتما به پزشک مراجعه کرد. قاعدگی نامنظم و عقب افتادن قاعدگی درمان خاصی ندارد.

فقدان قاعدگی در زنان چیست و چه عللی دارد؟

فقدان قاعدگی در زنان چیست و چه عللی دارد؟

پریود نشدن یا فقدان قاعدگی در زنان را آمنوره نیز می گویند. علت پریود نشدن یا علت آمنوره می تواند مواردی مانند بارداری و یا اختلال در سیستم جنسی و یا هورمونی باشد.