preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت پوشک مناسب


ریپورتاژ: راه‌هایی برای پیشگیری و درمان عرق سوز

ریپورتاژ: راه‌هایی برای پیشگیری و درمان عرق سوز

حتما وقتی نوزادی را در آغوش گرفته‌اید یا زمانی که او را نوازش می‌کنید متوجه لطافت بی حد پوستش شده‌اید. بنابراین باید بدانید که برای مراقبت از چنین پوست لطیفی چه کارهایی انجام دهید.

ریپورتاژ: چه زمانی برای گرفتن کودک از پوشک مناسب است؟

ریپورتاژ: چه زمانی برای گرفتن کودک از پوشک مناسب است؟

نشانه‌های آماده بودن کوچولوها برای خداحافظی با پوشکحتی اگر کوچولوی شما از بهترین پوشک بچه استفاده کند بالاخره زمانی می‌رسد که باید با پوشک خداحافظی کند و توالت رفتن را یاد بگیرد.