preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت پیشگیری از کمر درد


چگونه از بروز کمر درد در هنگام کار کردن پیشگیری کنیم؟

چگونه از بروز کمر درد در هنگام کار کردن پیشگیری کنیم؟

کمردرد از جمله مشکلات شایع دنیای امروز است. درد کمر علل مختلفی دارد. رعایت برخی نکات می تواند به درمان کمردرد و پیشگیری از کمر درد کمک کند. درمان کمر درد معمولا امکان پذیر است.

بهترین راه برای پیشگیری و درمان کمردرد

بهترین راه برای پیشگیری و درمان کمردرد

کمر درد یکی از شایعترین دردهاست. درمان کمر درد روش های مختلفی دارد. یکی از روش های درمان کمردرد که می تواند باعث پیشگیری از کمر درد نیز شود انجام حرکت های ورزشی کششی است.

نحوی نشستن روی صندلی و پیشگیری از کمر درد

نحوی نشستن روی صندلی و پیشگیری از کمر درد

برای پیشگیری از کمر درد در هنگام نشستن روی صندلی ، به پشتی صندلی تکیه بدهید، پاهایتان را روی زمین قرار دهید و یک قوص کوچک در کمرتان ایجاد کنید.