preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت SAD


افسردگی زمستانی چیست؟ درمان افسردگی زمستانی چگونه است؟

افسردگی زمستانی چیست؟ درمان افسردگی زمستانی چگونه است؟

بیماری افسردگی زمستانی یا بیماری اختلال خلقی فصلی نوعی از بیماری افسردگی بوده با علائمی مشابه. درمان افسردگی زمستانی مانند سایر افسردگی هاست. افسردگی سلامت روان را به خطر می اندازد.

ارتباط اختلالات عاطفی فصلی و کمبود ویتامین D

ارتباط اختلالات عاطفی فصلی و کمبود ویتامین D

اگر پس از یک روز بارانی، سرد و کوتاه، احساس «بی انرژی بودن» می کنید، شما تنها نیستید. SAD در ماه های پاییز و زمستان تجربه می شود و به آن “افسردگی زمستانه” نیز می گویند و با آمدن بهار و تابستان بهبود م...