preloader

لیست مقالات


نکات تغذیه ای در زمان افطار

نکات تغذیه ای در زمان افطار

تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم حفظ سلامت است و در صورتی که نکات تغذیه ای بدرستی رعایت شود همه ارگان های بدن فعالیت خود را بخوبی انجام می دهند. از آن جایی که روزه داران در طی روز مواد غذایی، مواد قندی و آ...