;

لیست مقالات


آیا لازم است برای آزمایش کلسترول ناشتا باشید و از ساعاتی قبل آزمایش چیزی میل نکنید؟

آیا لازم است برای آزمایش کلسترول ناشتا باشید و از ساعاتی قبل آزمایش چیزی میل نکنید؟

کلسترول یک ماده چربی است که توسط بدن شما تولید شده و همچنین در غذاهای خاصی هم یافت می شود. در حالی که بدن شما برای عملکرد صحیح نیاز به کلسترول دارد از طرفی هم داشتن کلسترول زیاد، احتمال خطر حمله قلب...