preloader

لیست مقالات


از کفش های پاشنه بلند فقط در مراسم خاص استفاده کنید!

از کفش های پاشنه بلند فقط در مراسم خاص استفاده کنید!

کفش های پاشنه بلند فشار زیادی به پا وارد می کنند و می توانند به بدن آسیب بزنند.لذا از آنها به صورت کوتاه مدت و فقط در شرایط خاص استفاده کنید.

چه نوع کفش هایی برای سلامتی پاهایتان مناسب نیستند؟

چه نوع کفش هایی برای سلامتی پاهایتان مناسب نیستند؟

امروزه پاشنه ی کفش ها خیلی بلندتر از قبل شده است و پزشکان در مورد این وضعیت بسیار نگرانند. یکی از متخصصین می گوید پوشیدن کفش هایی با پاشنه ی خیلی بلند باعث بسیاری از مشکلات از جمله رگ به رگ شدن قوزک پ...