preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس


اعتماد به نفس و عزت نفس: آغوشتان را به روی خود باز کنید

اعتماد به نفس و عزت نفس: آغوشتان را به روی خود باز کنید

اعتماد به نفس چیست؟ عزت نفس چطور؟ این مفاهیم چه ارتباطی‌ با هم دارند؟ شما چقدر خود را می‌پذیرید؟  چقدر خود را ارزشمند میدانید؟ آیا همیشه منتظر تأیید دیگران هستید یا همیش ...

کمال گرایی، یکی از موانع رسیدن به عزت نفس بالا

کمال گرایی، یکی از موانع رسیدن به عزت نفس بالا

آیا میدانستید کمال گرایی ممکن است سد راه رسیدن شما به عزت نفس بالاتر شود؟

یکی از راه های رسیدن به عزت نفس بالاتر: نگاهی دوباره به قوانین زندگیمان

یکی از راه های رسیدن به عزت نفس بالاتر: نگاهی دوباره به قوانین زندگیمان

همهٔ ما در جامعه ملزم به پیروی از یک سری قوانین هستیم. اما هر کدام از ما یک سری قوانین فردی نیز برای زندگی‌ شخصی‌ و طرز برخورد و رفتار خود دارد. آیا تا به حال به قانونهای ...

کمال گرایی در چهره های مختلف

کمال گرایی در چهره های مختلف

آیا چهره‌های مختلف کمالگرایی را می‌شناسید؟ کمالگرایی خود را در چه رفتارهایی نشان میدهد؟ برای مقابله با کمالگرایی چه کارهایی می‌توان کرد؟ در این جلسه به این سوالات پاسخ د ...

چگونه با خود مهربان باشیم

چگونه با خود مهربان باشیم

آیا میدانستید تحقیقات نشان داده اکثر انسانها نسبت به دیگران بسیار مهربان‌تر از خودشان هستند؟ چگونه میتوانیم با خودمان مهربان‌تر باشیم تا عزت نفس بهتری داشته باشیم؟ چگو ...

خودم را در راه تایید شدن از دیگران گم کرده ام

خودم را در راه تایید شدن از دیگران گم کرده ام

آیا همیشه به دنبال این هستید که دیگران شما را تایید کنند؟ آیا از اینکه مورد تأیید شخصی‌ قرار نگیرید احساس عذاب و شکنجه می‌کنید؟ آیا بسیاری از موقع از نیازهای خودتان ب ...