preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت بارداری در فصل زمستان


بارداری ایمن در فصل زمستان

بارداری ایمن در فصل زمستان

رعایت نکات بهداشتی برای زنان باردار در فصل زمستان بسیار مهم می باشد. کفش مناسب، لباس مناسب و پیشگیری از سرماخوردگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.