;

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت جلوگیری از جوش صورت


با شستشوی برس های آرایشی از جوش صورت جلوگیری کنید

با شستشوی برس های آرایشی از جوش صورت جلوگیری کنید

اگر پوست صورت شما جوش می زند شاید بهتر باشد برس های آرایش خود را بشویید.باکتری های موجود در برس ها و اسفنج های آرایشی می توانند باعث بروز جوش صورت شوند.