preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت درد کرامپی‌ درناحیه‌ پایین‌ چپ‌ شکم‌


پروکتیت‌ - proctitis

پروکتیت‌ - proctitis

پروکتیت پروکتیت عبارتست از التهاب راست روده و بافت‌های اطلاف مقعد. این عارضه نوجوانان و بزرگسالان از هر دو جنس را مبتلا می‌کند ولی در مردان حدود 30 سال شایع‌تر است.