; ;

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت دلایل از بین رفتن مینای دندان


دندان های حساس

دندان های حساس

مسئله حساسیت دندان ها می تواند یک و یا چند دندان را تحت تاثیر قرار دهد . این مسئله هنگام خوردن و یا نوشیدن غذا و نوشیدنی های داغ ،خیلی سرد ، شیرین و ترش بیشتر اتفاق می افتد .