preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت سرطان رحم و دهانه رحم


خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌ - postmenopausal uterine bleeding

خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌ - postmenopausal uterine bleeding

خونریزی رحم پس از یائسگی عبارت است از خونریزی غیر منتظره و شبیه قاعدگی که 6 ماه یا پیش از یائسگی شروع شود.

پولیپ‌ گردن‌ رحم‌ - cervical polyps

پولیپ‌ گردن‌ رحم‌ - cervical polyps

پولیپ گردن رحم عبارت است از رشد بافتی کوچک، شکننده، پیاز مانند و دارای ساقه که بر روی یا سطح داخل گردن رحم ظاهر شده باشد. پولیپ ممکن است یک دانه یا متعدد باشد.

زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌) - warts venereal

زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌) - warts venereal

زگیل‌های مقاربتی عبارت است از زگیل‌های ناحیه تناسلی (شامل مجرای ادرار، آلت تناسلی و مقعد). این زگیل‌ها از سایر زگیل‌ها مسری‌تر هستند. برخی از انواع ویروس‌ها که باعث ایجاد زگیل‌های مقاربتی می‌شوند، با...

تومورهای‌ فیبرویید رحم‌ - Fibroid tumors of the uterus

تومورهای‌ فیبرویید رحم‌ - Fibroid tumors of the uterus

تومورهای فیبرویید رحم عبارت است از رشد سلول‌های غیرطبیعی در دیواره عضلانی (میومتر) رحم. واژه «فیبرویید» غلط‌انداز است، زیرا سلول‌های این نوع تومور منشاء فیبروزی ندارند، بلکه این تومورها از سلول‌های عض...

سرطان‌ رحم‌ - uterine cancer

سرطان‌ رحم‌ - uterine cancer

سرطان رحم عبارت است از سرطان آندومتر (پوشش داخلی رحم). معمولاً زنان یائسه 60-50 ساله را مبتلا می‌سازد.

سرطان‌ مهبل‌ یا وولو - cancer of vagina or vulva

سرطان‌ مهبل‌ یا وولو - cancer of vagina or vulva

سرطان مهبل عبارت است از رشد بدون کنترل سلول‌های بدخیم در مهبل یا وولو (لب‌های مهبل). حداکثر رشد در زنان مسن‌تر در سنین یائسگی رخ می‌دهد. یک نوع (رابدومیو سارکوم) در کودکان رخ می‌دهد.