لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت قلب چیست


چگونه بی خوابی روی قلب شما تاثیر می گذارد

چگونه بی خوابی روی قلب شما تاثیر می گذارد

مطالعات نشان می دهد که کمبود خواب بیش از حد اثرات بدی بر روی قلب می گذارد و بسیاری از مطالعات آن را با فشار خون بالا مرتبط دانسته اند. در حال حاضر، یک مطالعه کوچک جدید که در مجله فشار خون بالا منتشر ش...