لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت قلب


ایست‌ قلبی‌ - cardiac arrest

ایست‌ قلبی‌ - cardiac arrest

ایست‌ قلبی‌ عبارت‌ است‌ از فقدان‌ کامل‌ پمپ‌ کردن‌ خون‌ توسط‌ قلب‌. تأخیر در درمان‌ این‌ حالت‌ حتی‌ برای‌ 5-3 دقیقه‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ مرگ‌ یا آسیب‌ دایمی‌ مغز شود. بروز این‌ حالت‌ تا سن‌ 45 سالگی‌ در...

بلوک‌ قلبی‌ - Heart block

بلوک‌ قلبی‌ - Heart block

بلوک‌ قلبی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ اختلال‌ پایدار (خفیف‌ یا شدید) در انتقال‌ پیام‌های‌ الکتریکی‌ بین‌ دهلیزها (اتاقک‌های‌ بالایی‌) و بطن‌ها (اتاقک‌های‌ پایینی‌) قلب‌. در این‌ حالت‌، هماهنگی‌ بین‌ انقباضات...

بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب‌ - Heart valve disease

بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب‌ - Heart valve disease

بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب‌ عبارت‌ است‌ از عارضه‌ بیماری‌هایی‌ که‌ دریچه‌های‌ قلب‌ را از شکل‌ می‌اندازند یا تخریب‌ می‌کنند. قلب‌ 4 دریچه‌ دارد. دریچه‌های‌ دولتی‌ (میترال‌) و سه‌ لتی‌ (تریکوسپید) که‌ دریچه‌...

تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی) - Heartbeat rapid

تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی) - Heartbeat rapid

تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب عبارت است از تندی ضربان قلب به نحوی که قلب بسیار سریع‌تر از حالت طبیعی می‌زند بدون این که فرد فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری زیادی داشته باشد. این تندی ضربان قلب بین 150...

بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌(آترواسکلروز سرخرگ های قلب - ‍Cor pulmonale

بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌(آترواسکلروز سرخرگ های قلب - ‍Cor pulmonale

بیماری سرخرگ‌های قلب‌(آترواسکلروز سرخرگ های قلب عبارت است از تصلب و باریک شدن فضای داخل سرخرگ‌های قلب. قلب 3 سرخرگ اصلی دارد. زمانی که هر کدام یا همگی تنگ شوند، آن‌ها دیگر نمی‌توانند اکسیژن کافی به سل...

(بیماری قلب ناشی از مشکل ریه (پرفشاری خون ریوی - Corneal abrasion and ulcer

(بیماری قلب ناشی از مشکل ریه (پرفشاری خون ریوی - Corneal abrasion and ulcer

(بیماری قلب ناشی از مشکل ریه) پرفشاری خون ریوی عبارت است از نارسایی احتقانی قلب در اثر افزایش فشار خون در ریه‌ها. این وضعیت عارضه‌ای از بیماری‌هایی است که جریان خون را در ریه‌ها آهسته یا متوقف می‌کنند...