preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت قوانین زندگی برای افراد کمال گرا


یکی از راه های رسیدن به عزت نفس بالاتر: نگاهی دوباره به قوانین زندگیمان

یکی از راه های رسیدن به عزت نفس بالاتر: نگاهی دوباره به قوانین زندگیمان

همهٔ ما در جامعه ملزم به پیروی از یک سری قوانین هستیم. اما هر کدام از ما یک سری قوانین فردی نیز برای زندگی‌ شخصی‌ و طرز برخورد و رفتار خود دارد. آیا تا به حال به قانونهای ...

کمال گرایی در چهره های مختلف

کمال گرایی در چهره های مختلف

آیا چهره‌های مختلف کمالگرایی را می‌شناسید؟ کمالگرایی خود را در چه رفتارهایی نشان میدهد؟ برای مقابله با کمالگرایی چه کارهایی می‌توان کرد؟ در این جلسه به این سوالات پاسخ د ...