preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت هدفون و تاثیر آن بر شنوایی


استفاده از هدفون و تاثیر آن بر شنوایی

استفاده از هدفون و تاثیر آن بر شنوایی

استفاده از هدفون می تواند بر قدرت شنوایی شما تاثیر بگذارد. هر چقدر صدای هدفون شما بلندتر و مدت زمان استفاده از آن بیشتر باشد خطر کاهش قدرت شنوایی شما بیشتر خواهد شد.