;
گرمازدگی - None

گرمازدگی - None


بیشتر در فصل تابستان و با گرم شدن هوا این بیماری شیوع پیدا میکند.

منبع: شفاجو
نویسنده : شفاجو *
تاریخ انتشار :
4 از 5امتیاز این مقاله در شفاجو