preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت ب كمپلكس


هر آنچه که درخصوص ويتامين ب ٥ باید بدانیم

هر آنچه که درخصوص ويتامين ب ٥ باید بدانیم

ويتامين ب ٥ براى متابوليسم كربوهيدرات ، چربى ها و پروتئين ها ضرورى است و در سنتز هورمون ها نقش دارد و موجب رشد و مقاومت پوست و غشاهاى مخاطى مى شود و در داروسازى براى جلوگيرى از ريزش مو استفاده مى شود.