; ;

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت جرم گیری دندان


دندان های حساس

دندان های حساس

مسئله حساسیت دندان ها می تواند یک و یا چند دندان را تحت تاثیر قرار دهد . این مسئله هنگام خوردن و یا نوشیدن غذا و نوشیدنی های داغ ،خیلی سرد ، شیرین و ترش بیشتر اتفاق می افتد .

١٩ عادت اشتباه که باعث خراب شدن دندانها می شود

١٩ عادت اشتباه که باعث خراب شدن دندانها می شود

در این مقاله عادت های بدی که باعث خراب شدن و پوسیدن دندان ها می شود بررسی شده اند.

آیا قهوه دندان شما را لکه دار می کند؟

آیا قهوه دندان شما را لکه دار می کند؟

اگر قهوه بتواند لباس شما را لکه دار کند، می تواند دندان شما را هم لکه دار کند .این قاعده در مورد قهوه صادق است.