preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت دما


بهداشت دهان و دندان: صدمات دندانی

بهداشت دهان و دندان: صدمات دندانی

شکسته شدن دندان، لق شدن دندان و کنده شدن دندان بخشی از صدمات دندان است که خود بخشی از بهداشت دهان و دندان محصوب می شود. اقدام فوری برای درمان صدمات درمانی بسیار مهم است.

درمان خانگی مشکلات و صدمات زانو

درمان خانگی مشکلات و صدمات زانو

درمان درد زانو و ورم زانو می تواند با روش های خانگی انجام شود. درمان زانو درد با روش های خانگی می تواند شامل مواردی همچون کیسه ی آب گرم و سرد، باند پیجی و ماساژ زانو باشد.

آنچه در مورد خون دماغ شدن کودکان باید بدانید

آنچه در مورد خون دماغ شدن کودکان باید بدانید

خون دماغ یک عارضه بی خطر است که ممکن است به علت ضربه به بینی و یا وارد کردن اجسام به بینی بروز کند. متوقف کردن خون دماغ و درمان خون دماغ در کودکان در اینجا آموزش داده شده است.

نظام تعرفه گذاری مشخص خدمات درمانی

نظام تعرفه گذاری مشخص خدمات درمانی

دکتر علی رضا زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما: اولین قدم در جهت ساماندهی تعرفه ها و شفاف سازی روابط مالی بین پزشک و بیمار، وجود یک نظام تعرفه گذاری مشخص می...

بررسی رابطه بین شادمانی با میزان کمال گرایی

بررسی رابطه بین شادمانی با میزان کمال گرایی

شادمانی واژه ای است که شاید ما به سادگی از کنار آن بگذریم و نسبت به آن توجهی نشان ندهیم .

چگونه آب و هوای سرد و گرم قند خون شما را تحت تاثیر قرار می دهد

چگونه آب و هوای سرد و گرم قند خون شما را تحت تاثیر قرار می دهد

هنگامی که درجه حرارت بدن از کنترل خارج می شود، می تواند قند خون شما را تحت تاثیر قرار دهد. آب و هوای خیلی سرد و گرم هر دو می توانند تجهیزات تست و داروهای شما را تحت تاثیر قرار دهد، و تاثیر منفی بر توا...