preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت علل اسپوندیلیت انکیلوزان


کمردرد ساده یا یک بیماری مفصلی پیشرونده و مزمن

کمردرد ساده یا یک بیماری مفصلی پیشرونده و مزمن

بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان یک بیماری مزمن و پیشرونده مفصلی می باشد که باعث کمردرد، درد در مفاصل، سفتی مفاصل و ورم مفاصل می شود. اسپوندیلیت انکیلوزان گاهی منجر به قوز کمر شدید می شود.