preloader

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت قند خون چیست


چگونه آب و هوای سرد و گرم قند خون شما را تحت تاثیر قرار می دهد

چگونه آب و هوای سرد و گرم قند خون شما را تحت تاثیر قرار می دهد

هنگامی که درجه حرارت بدن از کنترل خارج می شود، می تواند قند خون شما را تحت تاثیر قرار دهد. آب و هوای خیلی سرد و گرم هر دو می توانند تجهیزات تست و داروهای شما را تحت تاثیر قرار دهد، و تاثیر منفی بر توا...

آزمایش قند خون چیست و چرا آزمایش مهمی است؟

آزمایش قند خون چیست و چرا آزمایش مهمی است؟

این ازمایش یکی از مهمترین و پرکاربردترین آزمایش هایی هست که همه روزه در سرتاسر دنیا انجام میشه. هدف از این تست اندازه گیری میزان قندیه که تو خون شماست. قند خون همون گلوکز هست.