;

لیست مقالات

نتایج جستجو شما در عبارت مادران مسن


افسردگی شایع در میان دختران  با مادران مسن

افسردگی شایع در میان دختران با مادران مسن

مطالعات جدید نشان می دهد دخترانی که از مادران مسن متولد می شوند ممکن است زمانی که به جوانی می رسند در معرض خطر استرس، اضطراب و افسردگی قرار بگیرند.