چه نوع کفش هایی برای سلامتی پاهایتان مناسب نیستند؟

چه نوع کفش هایی برای سلامتی پاهایتان مناسب نیستند؟

امروزه پاشنه ی کفش ها خیلی بلندتر از قبل شده است و پزشکان در مورد این وضعیت بسیار نگرانند. یکی از مت...