سهیلا داور

سهیلا داور

تخصص زنان و زایمان

سهیلا داور

سهیلا داور

تخصص زنان و زایمان

اهمیت غربالگری در دوران بارداری

غربالگری برای خانم های باردار در زمان حاملگی بسیار حائز اهمیت هست که ابتدا سنوگرافی داخل رحم برای اط...